Goessens & Goessens Makelaardij gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en Privacybeleid vinden.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen de diensten van Goessens & Goessens Makelaardij. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien je akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kun je dit ongedaan maken via de instellingen van je browser

1. Jouw persoonsgegevens

1.1. Reikwijdte

Tot de diensten van Goessens & Goessens makelaardij behoren de website www.goessens-makelaardij.nl, overige websites waarop het aanbod wordt gepubliceerd  en haar social media kanalen (hierna gezamenlijk: diensten).

1.2. Wijziging in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen om deze reden regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

1.4. Persoonsgegevens minderjarige

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien jouw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens jou toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Indien je minderjarig bent, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij direct alle gegevens verwijderen.

1.5. Google Analytics.

Goessens & Goessens Makelaardij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Goessens & Goessens Makelaardij bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

1.6. Social Media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en /of YouTube om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

2.1 Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten of de reden van het contact. Soms vragen wij je naar jouw naam en contactgegevens, dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vraag of verzoek te beantwoorden.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de afspraken met je na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming in te trekken.

2.2. Situatie: Je verkoopt jouw woning

Wanneer je ons inschakelt bij de verkoop van je woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres en je rekeningnummer bij gebruik van betaling via automatische incasso;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je jouw Burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • de reden van verkoop;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning waaronder de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
 • foto’s, video’s en overige media van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Goessens & Goessens Makelaardij verstrekt.

 

2.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wanneer je via onze website een account voor een zoekopdracht aanmaakt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht en e-mailadres;
 • het wachtwoord voor jouw account;
 • het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen;
 • overige informatie die je aan Goessens & Goessens Makelaardij verstrekt.

2.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wanneer je via ons een bezichtiging aanvraagt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • datum van bezichtiging;
 • Huidige woonsituatie
 • Je al een hypotheekgesprek hebt gehad, zodat je goed voorbereidt de bezichtiging ingaat
 • jouw oordeel over de woning.

2.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wanneer je via ons een bod op een woning uitbrengt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • overige informatie die je aan Goessens & Goessens Makelaardij verstrekt per mail/telefoon.

2.6. Situatie: Je koopt een woning

Wanneer je een woning via ons heeft gekocht, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je je Burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • gegevens over de woning die je hebt gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Goessens & Goessens Makelaardij verstrekt.

 

3. Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

3.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw contactaanvraag af te handelen en om contact met je te onderhouden.

3.2. Situatie: Jij verkoopt jouw woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de opdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om jouw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op funda, op de website van Goessens & Goessens Makelaardij of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (jouw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt).

3.3. Situatie: Je bent op zoek naar een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om de zoekopdracht die je ons heeft verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder jouw zoekopdracht vallen. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid deze zoekopdracht zelf aan te passen en/of te beëindigen.

3.4. Situatie: Je hebt een woning bezichtigd

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging.

3.5. Situatie: Je hebt een bod uitgebracht op een woning

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden met betrekking tot het door jou uitgebrachte bod.

3.6. Situatie: Je koopt een woning

Wij gebruiken jouw gegevens ter voorbereiding van de koopovereenkomst en om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

3.7. Situatie: Onderzoek

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor (kwaliteit)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

 

4. TIARA-uitwisselingssysteem

De systemen van Goessens & Goessens Makelaardij zijn verplicht gekoppeld aan landelijke uitwisselingssystemen, zoals Tiara. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe jouw gegevens in het kader van het uitwisselingssysteem worden gebruikt kun je hierna lezen.

4.1. Welke gegevens worden door dit uitwisselingssysteem vastgelegd?

Via een automatische koppeling wordt een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd opgeslagen. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van jouw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

4.2. Waar worden de gegevens voor gebruikt?

De gegevens worden door TIARA en derden gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. Ook worden de gegevens gebruikt voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

4.3 Toegang tot gegevens

Makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen, dagelijkse werkzaamheden. Tiara/NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. Tiara heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

5. Beveiliging

Wij zorgen dat jouw gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

 

5. Termijn voor bewaren gegevens

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;

Gegevens

Bewaartermijn

Dossier opdracht en Wwft          

Minimaal 5 jaar

Broepsaansprakelijkheid

Minimaal 7, maximaal 20 jaar

Fiscale en civiele bewaarplicht 

Minimaal 7 jaar

Woning zoekende inschrijving

Tot moment van uitschrijving

Overige

Maximaal 2 jaar

 

6. Rechten op persoonsgegevens

Je hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van de persoonsgegevens welke wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Wij zullen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kun je contact met ons opnemen via info@goessens-makelaardij.nl. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heb je het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de directeur of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Jouw klacht bij de AP kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ ‘s-Gravenhage

6. Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website op jouw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen, waardoor bijvoorbeeld de website juist kan functioneren en jouw bezoek wordt geoptimaliseerd.

Sommige cookies zijn noodzakelijk, hierdoor werkt onze website. Deze kunnen niet uit of aan worden gezet.

Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, klik je op de aanbieders voor hun privacy verklaringen.

Heb je vragen, neem dan contact op met Goessens & Goessens Makelaardij.